PRIVACY BELEID


Gebruiksvoorwaarden:

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten van onze site kunnen andere regels gelden, die hieronder afzonderlijk worden toegelicht:

Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonlijk als zij duidelijk aan een bepaalde natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. De rechtsgrondslag voor gegevensbescherming is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en de Telemediengesetz (TMG). De volgende voorschriften informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens door de aanbieder.

--

Meer details op onze Duitse hoofdpagina!