Gebruiksvoorwaarden:

Wij behouden ons alle rechten voor op de inhoud van deze website. Inhoud van de website mag niet zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden. Particuliere gebruikers mogen de inhoud van de website gebruiken voor hun particuliere, d.w.z. niet-commerciële, commerciële of freelance doeleinden. Elke toegang tot en elk gebruik van de Website is ook onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen en de toepasselijke wetten. Door de Website te openen en te bezoeken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, de Gebruiksvoorwaarden.

I)
Wij bewerken de inhoud naar beste weten en houden deze actueel, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Daarom worden geen garanties gegeven en wordt geen garantie of aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid van de verstrekte informatie.

II)
Het onwettig gebruik van de afbeeldingen op deze homepage kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerkrechten, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten en wettelijke voorschriften en bepalingen inzake reproductie.

III)
Alle op deze website afgebeelde handelsmerken zijn het intellectuele eigendom van hun respectieve eigenaars. Zonder schriftelijke toestemming wordt geen enkel recht verleend door "Hotel Garni Unterfeldhaus" of derden waarvan het intellectuele eigendom op de website is weergegeven, op de inhoud van de website. Het gebruik van handelsmerken of andere inhoud die op de website wordt weergegeven voor andere doeleinden dan die welke in de voornoemde voorwaarden zijn vermeld, is verboden.

IV)
Onze website kan links naar externe websites bevatten. Het bezoeken van deze websites is voor risico van de bezoeker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk.

V)
Wij stellen alles in het werk om links naar commerciële aanbieders te vermijden. Wij kunnen echter niet instaan voor de niet-commerciële inhoud.

VI)
Hotel Garni Unterfeldhaus" behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde bij te werken of te wijzigen. De bezoeker is gebonden aan de geldige en actuele versie. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.